Homo Qualitas Consultoria

Home » »

Pla de Formació amb continguts de gestió i tècnics (auditories internes, producció repetitiva, control estadístic del procés) proposats per a les empreses que estiguin certificades segons ISO 9001:2008